سرویس اعتباری همراه اول

همراه اول
اعتبار اضطراری

شرکت اپراتور همراه اول بمنظور تحقق شعار هیچ کس تنها نیست و در راستای بالابردن سطح کیفیت رضایتمندی مشترکین سیمکارت اعتباری، یک قابلیت جدیدی با نام اعتبار اضطراری برای مشتریان اعتباری این اپراتور در نظر گرفته است. سرویس اعتبار اضطراری، قابلیتی می باشد که مبلغ ششصد تومان تحت عنوان اعتبار اضطراری بصورت یک ماهه به دارنده سیمکارت اعتباری تخصیص پیدا می کند و بعد از شارژ اول توسط مشترک مبلغ فوق به اضافه چهل تومان بعنوان کارمزد از حساب مشترک کم می شود. لازم به توضیح است زمان استفاده از اعتبار تخصیص یافته حداکثر به مدت یک ماه بعد از فعالسازی سرویس می باشد.

سرویس فوق اختصاص به مشترکینی می باشد که حداقل نود روز از مدت فعالسازی سیمکارت آنها سپری شده باشد و همچنین اعتبار کنونی آنها کمتر از بیست تومان باشد.

در جدول زیر کدهای دستوری سرویس اضطراری را مشاهده میکنید.

اعتبار اضطراری

جهت خرید شارژ همراه اول به لینک https://me-charge.ir/topup مراجعه کنید.

برنامه خرید شارژ
ربات خرید شارژ